Teamleider Burgerzaken

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Rijswijk zijn wij op zoek naar een teamleider burgerzaken. Het betreft een functie voor 28-32 uur per week, voor de duur van 12 maanden (eenmaal mogelijk optie tot verlenging met 6 maanden). Startdatum is z.s.m.

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn. Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Team
Het team Publieke dienstverlening bestaat uit drie teamonderdelen: Burgerzaken, het Klantcontactcenter en Belastingen. Als teamleider Burgerzaken, geef je leiding aan het team Burgerzaken. Het team bestaat uit een 10-tal medewerkers.

Je draagt zorg voor de integrale aansturing en coaching van de medewerkers binnen het team. Verder realiseer je met je team vastgelegde kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. Ook lever je een bijdrage aan of initieert projecten ter verbetering van de (Excellente) dienstverlening en draag je zorg voor een goede samenwerking tussen frontoffice en backoffice Burgerzaken. Daarnaast ben je inzetbaar voor het project Verkiezingen.

Je primaire focus ligt bij het team en de medewerkers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de realisatie van kwalitatieve en kwantitatieve output van de door het team behandelde vragen en stuurt op het voorkomen van achterstanden en overige prestatie-indicatoren. Je geeft feedback op inhoudelijke afhandeling en de wijze waarop het contact met de klant verloopt en coacht medewerkers op operationele vaardigheden. Tot slot vertaal je de aanwezige sturingsinformatie (integrale rapportage) naar operationele bijstellingen.

Opdracht
Je ondersteunt het team in de doorontwikkeling ihkv Team van de Toekomst, waarbij je aandacht vooral uitgaat naar het realiseren van excellente dienstverlening. Daarbij gaat het om het aanpassen van processen, het digitaliseren van de dienstverlening en de ontwikkeling van het team en individuele teamleden. Uiteraard is ‘de winkel open’ tijdens deze doorontwikkeling: adequate dienstverlening aan de inwoners blijft de belangrijkste opdracht.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • De integrale aansturing van het team;
 • Vertaling van relevante ontwikkelingen naar efficiënte en effectieve werkwijzen, processen, houding en competenties van het team en teamleden;
 • De doorontwikkeling van het team ihkv Team van de Toekomst;
 • De juiste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting binnen het team;
 • Het houden van functioneringsgesprekken;
 • Het opstellen en het uitvoeren van het jaarplan van het teamonderdeel;
 • De uitvoering van projecten zoals Verkiezingen en tbv de verbetering van de dienstverlening;
 • Het realiseren van teamoverleggen, urenregistratie, case-loadoverzicht en de rapportages vanuit het registratiesysteem;
 • Het signaleren, analyseren en rapporteren van knelpunten aan binnen de dienstverlening en doen van verbetervoorstellen;
 • De realisatie van de output van de behandelde vragen en stuurt op het voorkomen van wachtrijen en overige prestatie-indicatoren;
 • Een optimale samenwerking bewerkstelligen tussen de Frontoffice Burgerzaken (publieksbalies) en de Backoffice Burgerzaken;
 • Het bewaken van het budget van het team en leveren van input voor de begroting en de jaarrekening.

Wat wordt er gevraagd?

 • Uiterlijk per 1 maart 2021 voor minimaal 28 uur per week beschikbaar;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende/coördinator binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 10 jaar;
 • Aantoonbare kennis van de werkprocessen bij burgerzaken en verkiezingen (duidelijk weergegeven in het cv).

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk voor woensdag 10 februari 2021.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring