Teammanager voorbereiding, ontwikkeling en beheer (VOB), openbare ruimte

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Houten zijn wij op zoek naar een teammanager voorbereiding, ontwikkeling en beheer (VOB), openbare ruimte. Het betreft een functie voor 28 tot 32 uur per week, voor de duur van drie maanden.

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote stad van 50.000 inwoners. Dat maakt dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Als gemeente Houten zijn wij hard op weg om de vinex bouwopgave af te ronden. En nog steeds is Houten erg in trek. Veel mensen willen hier blijven of komen wonen. Vooral onder ouderen, jongeren en gezinnen met een laag of middeninkomen is de woningbehoefte groot. Daarom gaan we de komende twintig jaar nieuwe woningen bouwen met veel oog voor zorg, mobiliteit, natuur, landschap, recreatie, voorzieningen, economie en werk, duurzaamheid en leefbaarheid. Met deze ambitie wordt het belang om zowel bij de planontwikkeling als in de bestaande infrastructuur stevig in te zetten op de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte, alleen maar groter.

Het team Voorbereiding, Ontwikkeling en Beheer (VOB) zorgt voor de voorbereiding en doorontwikkeling van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte: boven- en ondergrondse infrastructuur, groenvoorziening, speelvoorzieningen, wegmeubilair, alsmede de beleidsmatige aspecten hiervan. Wijkcoördinatie is er voor het verbeteren van de leefomgeving en het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Het team staat midden in de maatschappij en is gericht op vernieuwing, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Er zijn veel contacten met burgers en andere organisaties die actief zijn in de openbare ruimte. Het team bestaat uit 22 betrokken vaste medewerkers (aangevuld met enkele inhuurkrachten), waaronder projectleiders, werkvoorbereiders, toezichthouders, beleidsmedewerkers en wijkcoördinatoren.

Taken en werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden tijdens de tijdelijke opdracht:

 • Je stuurt op het formuleren en realiseren van meerjarige beleids- en onderhoudsplannen (civieltechnische kunstwerken, wegen, openbare verlichting, groenvoorziening);
 • Je coacht je teamleden dagelijks op het realiseren van hun werkdoelstellingen, persoonlijke ontwikkeling en samenwerking;
 • Je stuurt op hoofdlijnen maar hebt ook voldoende kennis van zaken op het gebied van beleid en (gemeente)financiën;
 • Je zorgt voor goede verbindingen met andere onderdelen van de organisatie, in het bijzonder in de samenwerking met het team Uitvoering Beheer (UB);
 • Daarnaast ben je een stevig pleitbezorger voor de rol van VOB in je contacten met het gemeentebestuur/portefeuillehouder en directie;
 • Je stelt met actieve inbreng van je teamleden in het 4e kwartaal een concept teamjaarplan op, dat aansluit op de organisatiedoelstellingen en de andere teams;
 • Je zorgt hierbij voor een goede balans en capaciteitsverdeling tussen going concern (team) en programma’s (team overstijgend) en stemt dit af met de directie;
 • Je neemt deel aan periodieke overleggen van het managementteam (TMO) met betrekking tot concern brede zaken.

Wat wordt er gevraagd?

 • Aantoonbare werkervaring met sturing op meerjarige beleids- en onderhouds-/beheerplannen;
 • Aantoonbare werkervaring met de planning en control cyclus en uitvoering van personeelsbeleid.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als teammanager op het gebied van beheer openbare ruimte.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk voor maandag 7 september a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring