Teamondersteuner

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente De Bilt zijn wij op zoek naar een teamondersteuner. Het betreft een functie voor 24 uur per week, voor de duur van 6 maanden. Startdatum is z.s.m.

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de ruim 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. De gemeentelijke organisatie werkt sinds 2018 opgaven gestuurd en gebiedsgericht. In 3 grotere gebiedsteams wordt integraal in gebieden gewerkt en worden gemeente brede opgaven in gezamenlijkheid opgepakt. Vanaf 1 maart 2021 gaan we met kleinere en meer herkenbare teams werken en gaan we naar een duidelijke, resultaatgerichte sturing van onze gemeentelijke organisatie. Een behoefte die zowel bij het college, het management als bij de medewerkers leeft. We gaan inhoud geven aan het ambtelijk opdrachtgeverschap.

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht

Onze organisatie is in ontwikkeling. Onder de titel ‘Focus en Ruimte’ werken we langs vier sporen waar veel onderlinge samenhang tussen zit:

–              Verbeteren van het planmatig werken;

–              Het verbeteren van de (ambtelijke) sturing in de organisatie;

–              Ontwikkelen naar kleinere en herkenbare teams;

–              Verbeteren van de samenwerking: hoe doen we het samen?

Op dit moment zijn de medewerkers georganiseerd in 7 grote teams, die worden aangestuurd door een teamleider (kwartiermaker). Met de implementatie van kleinere, zelforganiserende teams per 1 maart a.s. en de introductie van een nieuw sturingskader, veranderen de sturende en ondersteunende rollen in de organisatie. De medewerkers en teams staan centraal; zij moeten hun werk goed kunnen organiseren (zelforganisatie) en hebben daarbij heldere kaders en ondersteuning nodig. De kaders richten we in langs de lijn van ambtelijk opdrachtgeverschap. De ondersteuning organiseren we onder andere door introductie van de rol van teamondersteuner.

De teamondersteuners vormen samen een ‘pool’ en elk team heeft een teamondersteuner als eerste aanspreekpunt. De teamondersteuner staat naast het team en biedt, zowel op aangeven van het team als proactief (op basis van afgesproken processen en methoden of op basis van signalen) ondersteuning. Niet door oplossingen te bieden, maar door vragen te stellen en door het team zelf in staat te stellen om haar eigen oplossingen te vinden. Hoe de ondersteuning van de teams er in de praktijk uit ziet zal per team en per situatie verschillen. Het is maatwerk.

Wij zijn op zoek naar een ervaren teamcoach die in de rol van teamondersteuner een aantal teams en de medewerkers daarin ondersteunt in hun ontwikkeling naar zelforganisatie.

Wij zoeken iemand die zich snel de bedoeling van de organisatieontwikkeling in De Bilt eigen kan maken. Iemand die niet in de valkuil van ‘de leidinggevende’ stapt en zelf de oplossing is. We zoeken iemand die zonder dat te doen, toch wordt ervaren als helpend, die medewerkers, teams en daarmee de organisatie verder brengt in de beoogde richting.

Voor deze opdracht zal je in elk geval als teamondersteuner van het nieuwe team Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO) aan de slag gaan. BMO bestaat uit: de bestuurssecretaris, de juridisch controller, 4 bestuurssecretaressen, de ambtelijk secretaris OR, een managementassistent, 2 functionarissen gegevensbescherming (die ook voor andere gemeenten werken) een controller en een juridisch adviseur bestuursrecht. Team BMO werkt met name in opdracht van het college, de directie en de concern controller.

Ook ondersteuning van andere teams en individuele coaching of casemanagement van medewerkers uit andere teams kan onderdeel vormen van de opdracht. Je bent als teamlid van het team van teamondersteuners mede verantwoordelijk voor het goed functioneren van dit team en voor het leveren van de benodigde ondersteuning aan de organisatie als geheel.

Wat wordt er gevraagd?

  • Beschikbaarheid per 1 maart 2021;
  • Aangesloten bij een beroepsorganisatie voor coaches (bij voorkeur NOBCO).

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan voor vrijdag 19 februari 2021.

Bij vragen neem contact op met één van onze recruiters Donna Nijboer (donna@dumoljobs.nl) of Yvonne Loocks (yvonne@dumoljobs.nl). Telefonisch bereikbaar via 075-6151045, uiteraard ook via LinkedIn.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring