Tekenaar/layout medewerker

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een tekenaar/layout medewerker. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur tot juni 2021, met optie tot verlenging.

Functieomschrijving
Ruimte en Duurzaamheid is op zoek naar een tekenaar/layout medewerker Landschap en Openbare Ruimte Ontwerp voor het team Beeld en Data.  In team Beeld en Data werken vakspecialisten op het gebied van databeheer, dataverwerking en vertaling naar grafisch materiaal. Vakinhoud en vakontwikkeling is een voorwaarde.  Wij zetten in op zowel het integreren van  standaarden als het toepasbaar maken van nieuwe innovatieve ontwikkelingen in onze Ruimte en Duurzaamheid werkprocessen.

Werkzaamheden
Het verrichten van twee- en driedimensionaal teken- en layout werkzaamheden voor openbare ruimte en landschapsontwerp

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De directie Ruimte en Duurzaamheid (R&D) is een van organisatieonderdelen in de cluster Ruimte en Economie.  R&D is een toonaangevende beleidsdienst op het gebied van stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwikkeling.  R&D adviseert het gemeentebestuur en werkt zowel voor stadsdelen als voor grootstedelijke projecten.

Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster gaat voor ontkokering en het verhogen van de handelingssnelheid. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool.

Het cluster bevat ook een afdeling informatievoorziening. Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zo zijn ingericht, dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam.
Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 afdelingen met een grote diversiteit aan onderwerpen.
De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.

Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid
De samenstelling van de teams van R&D varieert van vakmensen met veel werkervaring en landelijke bekendheid tot jonge veelbelovende mensen die zich na een HBO of academische opleiding organisatie-breed ontwikkelen.

Wat wordt er gevraagd?

  • in het bezit van een erkende HBO diploma Tuin- en Landschapsinrichting of vergelijkbaar;
  • aantoonbaar ervaring met het werken in 2 en 3D tekenpakketten zoals Bentley Microstation en Rhino3D;
  • aantoonbare werkervaring met openbare ruimte en landschapsontwerp;
  • meer dan 7 jaar ervaring als tekenaar/layout medewerker Landschap en Openbare Ruimte of een vergelijkbare functie.

Heb je belangstelling voor de functie en voldoe je aan het profiel? Reageer dan vóór 22 mei 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring