Transitiemanager Amsterdam Digitale Poort

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een transitiemanager Amsterdam Digitale Poort. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van jaar, startdatum z.s.m. Er is mogelijk een optie tot verlenging.

Functieomschrijving
De gemeente Amsterdam heeft op basis van de ontwikkelingen op ICT-gebied het sourcingsbeleid vastgesteld. Het in stand houden en de doorontwikkeling van de ICT-infrastructuur vallen niet meer onder de kerntaken van de gemeente Amsterdam. Dit beleid wordt geïmplementeerd door de ICT-infrastructuur uit te besteden.

Daardoor zullen de werkzaamheden binnen de directie ICT grotendeels wijzigen. De nadruk komt te liggen op het organiseren van de informatievoorziening van de stad (business), samen met Informatievoorzieningseenheden (IVE’s), informatiedeskundigen en de ICT-leveranciers. De uitvoerende en technisch gerichte werkzaamheden zullen op termijn ophouden. Daarbij zijn de ontwikkelingen binnen het I-domein (als gevolg van de uitvoering van een bestuursopdracht die betrekking heeft op de herinrichting van het I-domein) van grote invloed.

De uitbesteding van de ICT-infrastructuur vindt plaats aan de hand van het ICT-huis. Het ICT-huis is een conceptuele weergave van de ICT-infrastructuur en bestaat uit bouwlagen die zullen worden (en deels al zijn) uitbesteed. Voorbeelden van bouwlagen zijn connectiviteit (WAN en (W)LAN), de Amsterdam Digitale Werkomgeving (ADW) en de Amsterdam Digitale Poort (ADP). ADP regelt de veilige connectiviteit tussen het ICT-domein van Amsterdam en de buitenwereld.
Als gevolg van deze sourcing zal de ICT de komende jaren een transitie doormaken naar een op strategisch/tactisch niveau opererende regieorganisatie die regie zal voeren volgens een nieuw regiemodel dat aansluit op de nieuwe inrichting van het I-domein (inclusief de besturing). Het regiemodel is erop gericht de verantwoordelijkheid voor de ICT-dienstverlening integraal te beleggen bij de partners van de gemeente. Ook houdt het model rekening met de inrichting van service integratie omdat de bouwlagen van het ICT-huis aan meerdere strategische partners worden uitbesteed.
ICT is op zoek naar een transitiemanager Amsterdam Digitale Poort (ADP).
De transitiemanager levert een bijdrage aan de dienst ADP in samenhang en in samenwerking met de andere transitiemanagers voor de overige diensten en de strategische partners. Ook geeft de transitiemanager invulling aan regievoering voor ADP.

De functie van transitiemanager is tijdelijk en zal bestaan tot de toekomstige regieorganisatie is ontwikkeld en ingericht.

Werkzaamheden
De kerntaak van de Transitiemanager ADP is het zorgdragen dat de dienst ADP zodanig wordt doorontwikkeld en geleverd dat die bijdraagt aan de ICT-kerndoelen en blijvend voldoet aan de behoefte van de business en de gebruikers. De onderstaande aandachtsgebieden behoren tot de verantwoordelijkheid van de transitiemanager.
Regievoering doorontwikkeling ADP:
Verzorgen van de regievoering op de functionele doorontwikkeling van ADP.

De kerntaak van de Transitiemanager ADP is het zorgdragen dat de dienst ADP zodanig wordt doorontwikkeld en geleverd dat die bijdraagt aan de ICT-kerndoelen en blijvend voldoet aan de behoefte van de business en de gebruikers. De onderstaande aandachtsgebieden behoren tot de verantwoordelijkheid van de transitiemanager.

Regievoering doorontwikkeling ADP:

 • Verzorgen van de regievoering op de functionele doorontwikkeling van ADP.
 • De transitiemanager is gedelegeerd opdrachtgever namens ICT voor de doorontwikkeling van de dienst ADP. Hierbij werkt de transitiemanager nauw samen met projectleiders en stakeholders binnen en buiten ICT.
 • Het opbouwen van relaties met betrokkenen en stakeholders (IVE, strategische partners, ICT, overig) die gericht zijn op de uitvoering van deze taak.

Ontwikkeling en transitie:

 • De transitiemanager levert een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de dienst (dienstenmanagement).
 • Hierbij gaat het om het (verder ontwikkelen) ontwikkelen en opstellen van een dienststrategie op beveiliging van de ICT-infrastructuur waarbij rekening gehouden wordt met trends en ambities, te bereiken businesswaarde, kaders en beleid.
 • De vertaling van de dienststrategie die duidelijk maakt wanneer en hoe de dienst wordt doorontwikkeld. De volgende aspecten worden daarin geadresseerd: functionaliteiten en opties daarbij, bijdrage aan kerndoelen, financiën, KPI’s, roadmap, aansluitvoorwaarden.
 • De transitiemanager levert een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling en de inrichting van de regievoering.
 • De transitiemanager speelt een actieve rol bij het inrichten van de ketens binnen het I-domein en in relatie tot de strategische partners.
 • De transitiemanager speelt een actieve rol bij het verder vormgeven van de regieactiviteiten en de regieorganisatie. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met de overige leden van het transitieteam.
 • Het opbouwen van relaties met IVE’s, strategische partners en overige stakeholders.

Deze activiteiten dienen te worden uitgevoerd in lijn met de Sourcingsfilosofie van ICT.

Exploitatie management:

 • Input leveren voor de ontwikkeling van de Product/ Dienst Catalogus en de rapportage over dienstlevering aan relevante stakeholders;
 • Adviseren over de dienst aan interne stakeholders;
 • Financieel management van de dienst;
 • Regievoering over door Gemeente Amsterdam gestelde eisen, bijvoorbeeld betreffende afstemming en adoptie van beveiligingsstandaarden;
 • Bespreken van incidenten, problemen, changes en LCM;
 • Evalueren van gebruikerservaringen met klant en voorstellen van verbeteringen.

Ontwikkeling en toepassing/invoering van het Regiemodel ICT:

 • De transitiemanager verzorgt een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het Regiemodel ICT, in samenwerking met het Transitieteam.

Bij de uitvoering van deze opdracht treedt de kwartiermaker van de toekomstige regieorganisatie ICT op als opdrachtgever. De transitiemanager legt verantwoording af aan de kwartiermaker.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De afdeling ICT van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomstgerichte, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch applicatiebeheer en telefonie) voor de gemeente Amsterdam. Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. De gemeente Amsterdam is volop in ontwikkeling naar een moderne overheid waarin digitalisering, zoals innovaties op het gebied van data een grote rol speelt. Organisatieonderdeel ICT is een belangrijke speler in deze ontwikkeling.  De afdeling ICT bestaat uit drie onderdelen: ICT Operations, Ondersteuning Primair Proces, en het CIO Office. De afdeling ICT is gehuisvest aan de Cruquiusweg 5 te Amsterdam.

Wat wordt er gevraagd?

 • Erkend WO diploma;
 • Kennis van en ervaring met organisatie-verandertrajecten;
 • Kennis van en ervaring met ICT- en informatievoorziening in het algemeen en dienstverlening op het gebied van security in het bijzonder;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan (in afgelopen 10 jaar) met ICT-regievoering;
 • Ervaring met het opbouwen van partnerrelaties;
 • Kennis van en ervaring met overheidsorganisaties en is in staat succesvol te opereren in een complexe bestuurlijke omgeving.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor donderdag 27 augustus 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring