Transitiemanager

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de GGD Kennemerland zijn wij op zoek naar een transitiemanager. Het betreft een functie voor 24 uur per week, voor de duur van maart 2021 tot november 2021.


Wat ga je doen?

De transitie die de JGZ moet doorgaan is dusdanig complex en omvangrijk dat dit moet worden geleid door een externe transitiemanager. De opdracht van deze persoon is om samen met de 4 teammanagers die er op dit moment zijn de verandering te leiden.  De samenwerking tussen MT en staf dient onderdeel te zijn van de veranderopgave. Het moment is ook daar om de sector qua structuur meer in lijn te brengen met andere organisatieonderdelen, waardoor er een plattere organisatie kan ontstaan. Kortom er ligt bij de transitiemanager ook de opdracht om te komen tot reorganisatie van de topstructuur. Eigenaarschap vormt hierin de basis. Waarbij ‘afspraak is afspraak’ een basisvereiste als werkhouding is.

 

We zoeken een interim Transitiemanager die deze veranderingen mede vorm kan geven. Een transitiemanager met strategische visie én met oog en hart voor mens en organisatie.

transitiemanager met strategische visie én met oog en hart voor mens en organisatie.

De eerste fase van de opdracht bestaat uit een analyse van de huidige besturing en structuur

 

Deze analyse dient gedaan te worden langs twee perspectieven:

  • Bedrijfskundig – wat moet er sowieso gebeuren om de JGZ-organisatie efficiënter en effectiever te maken?
  • Visie – welke elementen worden nog gemist voor een lange termijnvisie en hoe krijgen deze een plek?

 

Na de eerste fase dient te worden opgeleverd: een analyse met een adviesrapport

De tweede fase van de opdracht: zet een duidelijke koers voor en met de JGZ neer

Bouw een inspirerende, duidelijke en richtinggevende visie waar mensen op in beweging kunnen en willen komen. Geef in ieder geval antwoord op vragen als:

  • Wat is het bestaansrecht en de toekomstvisie als JGZ?
  • Wat is onze opdracht?
  • Hoe gaan we de organisatie inrichten?
  • Hoe gaan we de organisatie aansturen?

 

Bij de uitvoering van de verschillende fasen zullen de JGZ medewerkers nauw betrokken worden en een actieve rol vervullen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de inzet en wendbaarheid van de medewerkers ten aanzien van het primaire proces en de inzet in het coronaproces.

 

Doorlopend fase in deze opdracht: breng de structuur en besturing in lijn met de analyse en visie

Het draait hierbij om de implementatie van de uitkomsten uit de analyse en de visie in de dagelijkse operatie, gaandeweg vorm te geven en bij te sturen gedurende het proces

Het resultaat van de tweede fase is een heldere, breed gedragen toekomstvisie, waarin de eerste stappen reeds zijn gezet. Er staat een duidelijke structuur en er is een goede samenwerking tussen MT en staf. De blik is naar buiten gericht en er wordt samen opgetrokken met de partners, zoals gemeentes, schoolmaatschappelijk werk, CJG en leerplicht. Samenwerking is op alle vlakken verbeterd, zowel intern als extern.

Na de tweede fase dient te worden opgeleverd: resultaatomschrijving tot nu toe, alsmede een plan hoe verder te gaan.

Wat wordt er gevraagd?

Ervaring op gebied van Veranderkunde

Aantoonbare recente ervaring in cv op het gebied van verandermanagement, succesvolle referenties, minimaal twee, graag bijvoegen in het cv evenals het aantonen van vergelijkbare opdrachten.
Referentie vereist

Geen dienstverband bij VRK

Kandidaat heeft geen dienstverband bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) of deze is minstens een jaar geleden beëindigd.

Werkervaring overheid

Kandidaat heeft aantoonbare ervaring binnen de (semi) overheid en beschikt over minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring als verandermanager. Dit dient te blijken uit het cv van de kandidaat.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 15 januari a.s.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring