Uitvoerder Verkennend Onderzoek

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Zeist zijn wij op zoek naar een uitvoerder verkennend onderzoek Wet Verplichte GGZ. Het betreft een functie voor 28 uur per week, voor de duur van 12 maanden (optie tot verlenging), startdatum januari 2021.

Organisatie
Sinds 2015 werken de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist samen in het Sociaal Domein. De samenwerking verloopt via een programma-organisatie. Voor deze tijdelijke opdracht word je gepositioneerd bij de gemeente Zeist, Team Sociaal Domein. De werkzaamheden verricht je in de regiogemeenten Zuid Oost Utrecht (Bunnik, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist).

De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Opdracht
Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) in werking getreden. Sindsdien is het college van burgemeester en wethouders wettelijk verantwoordelijk voor het in behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht, alsmede het verrichten van dit onderzoek, het informeren van degene die een melding heeft gedaan en het zo nodig indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie.

De sociale (dorps)teams van de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen en ‘wegen’ van de binnengekomen meldingen. Indien zij voldoende aanleiding zien tot het doen uitvoeren van een Verkennend Onderzoek (VO) dan melden zij dit op dit moment bij de GGD. Het contract met de GGD loopt van rechtswege af op 31-12-2020.

Per 1-1-2021 zijn we op zoek naar een of twee opdrachtnemers voor in totaal maximaal 28 uur per week met specialistische ggz-expertise om de inhoudelijke beoordeling uit te voeren.

Taken:

 • Het uitvoeren van het verkennend onderzoek (VO), waarbij de wettelijke termijn van 14 dagen goed in gaten wordt gehouden.
 • Afstemming met de sociale (dorps)teams over de verrichte triage.
 • Contact met melders en huisbezoek.
 • Outreachend werken.
 • Problematiek in kaart brengen inclusief een check op ernstig nadeel, psychische stoornis en noodzaak tot verplichte zorg.
 • Op basis van je onderzoek en expertise vraag je wel/geen zorgmachtiging aan voor verplichte zorg. Daarbij werk je samen met het sociaal domein van de 5 gemeenten om waar mogelijk door te geleiden naar vrijwillige zorg, zodat niemand tussen wal en schip valt.
 • Je denkt actief mee met de regionale ambtelijke werkgroep over het optimaliseren van de triage, preventie en doorontwikkeling van de uitvoering WvGGZ.
 • Je bent inzetbaar in de wijk(dorps)teams van de ZOU gemeenten.
 • Werken aan ketensamenwerking zorg en veiligheid.
 • Op verzoek bijdragen aan scholing van de sociale (dorps) teams.
 • Nazorg.

Wat wordt er gevraagd?

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van verkennend onderzoek wet verplichte GGZ.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor donderdag 19 november 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring