Unity Game Developer

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Unity Game Developer. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar (startdatum z.s.m.), met optie tot verlenging.

Functieomschrijving
3D Amsterdam is een multidisciplinaire samenwerking tussen diverse afdelingen binnen de gemeente.
Je valt formeel onder team Beeld & Data. Dit team biedt een kennisbundeling ten behoeve van dataontsluiting en grafische vormgeving. Dit varieert van het maken van matenplannen in CAD tot het visualiseren van data in GIS. Juist de koppeling van data gestuurde ontwerp- en beleidsbeslissingen biedt nieuwe perspectieven.

Gemeente Amsterdam heeft een hoge ambitie op het gebied van 3D en bouwt aan een digitale kopie van de stad: 3D Amsterdam. Het bestaat uit een 3D-model van de stad, diverse functionaliteiten en een interactieve webviewer. Wat uniek is, is dat we 3D Amsterdam bouwen met behulp van Unity. Zowel het 3D model zelf als alle functionaliteiten bouwen we in deze gaming-engine. Zo zorgen  we voor de interactie door alle functionaliteiten te gebruiken die in de gaming-industrie beschikbaar zijn. Het eindproduct is vooralsnog een website, maar de stap naar andere platforms en devices zal in de toekomst zeker, ook met jou hulp, gezet gaan worden. De ontwikkeling van 3D stadsmodellen is ‘hot’ in Nederland en daarbuiten. Door gebruik te maken van het Unity-platform voor deze ontwikkeling, kiest de gemeente Amsterdam ervoor om als een van de eerste gemeente wereldwijd deze innovatieve benadering uit te voeren.

3D Amsterdam groeit naar een platform waarop steeds meer informatie aan 3D gekoppeld wordt.  Een platform waarmee de stad interactief beleefd kan worden door zowel de ambtenaren als de Amsterdammer. Op het gebied van communicatie en participatie wordt via dit platform steeds meer mogelijk. Uiteindelijk willen we door middel van simulaties in deze digitale wereld de impact van bepaalde ingrepen vooraf inzichtelijk maken, voordat ze daadwerkelijk buiten worden uitgevoerd.

Werkzaamheden

 • Je bouwt nieuwe functionaliteiten in Unity waarmee de interactie tussen de Amsterdammer en het 3D Amsterdam platform gemakkelijker wordt;
 • Je vertaalt concepten en functionaliteiten naar concrete Unity oplossingen;
 • Je realiseert UI-onderdelen hiervoor;
 • Je maakt het mogelijk om data in een 3D-omgeving te visualiseren;
 • Je realiseert koppelingen tussen Unity en externe databronnen (Api’s, webservices, …);
 • Je realiseert koppelingen tussen Unity en externe (web)applicaties;
 • Je zorgt voor de optimale balans tussen performance en mooie visualisatie;
 • Alles wat je bouwt is generiek toepasbaar en open source, goed gedocumenteerd en inzetbaar binnen het 3D Amsterdam platform;

Je houdt de laatste ontwikkelingen bij op het gebied van Unity en serious gaming en weet de vertaalslag te maken naar nuttige toepassingen voor het 3D Amsterdam platform.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De directie Ruimte en Duurzaamheid (R&D) is een van organisatieonderdelen in de cluster Ruimte en Economie.  R&D is een toonaangevende beleidsdienst op het gebied van stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwikkeling.  R&D adviseert het gemeentebestuur en werkt zowel voor stadsdelen als voor grootstedelijke projecten.

Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster gaat voor ontkokering en het verhogen van de handelingssnelheid. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool.

Het cluster bevat ook een afdeling informatievoorziening. Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zo zijn ingericht, dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam.

Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 afdelingen met een grote diversiteit aan onderwerpen.

De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.

Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.

De samenstelling van de teams van R&D varieert van vakmensen met veel werkervaring en landelijke bekendheid tot jonge veelbelovende mensen die zich na een HBO of academische opleiding organisatie-breed ontwikkelen.

Wat wordt er gevraagd?

 • In het bezit van minimaal een erkend hbo diploma in de vakrichting Creative Media and Game Technologies of Game Architecture and Design of een hiermee vergelijkbare studie;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan in een vergelijkbare functie;
 • Sterk ontwikkelde specialistische expertise op het gebied van #D- en gaming. Aangetoond door minimaal 3 jaar werkervaring met de toepassing van:
  – Web-GL
  – Unity
  – C#
  – PHP
  – Github.

Voldoe je aan bovenstaand profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan vóór 24 april 2020.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring