Vacature: communicatieadviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een communicatieadviseur. Het betreft een functie voor 16 uur per week voor een periode van een jaar met optie tot verlenging.

Voor het programma ondermijning genaamd ‘De Weerbare stad’ zoekt de gemeente Amsterdam een communicatieadviseur. De adviseur heeft als belangrijkste opdracht het opstellen van een communicatiestrategie voor het gehele programma. Tevens is de adviseur verantwoordelijk voor het maken van de verbinding met de verschillende organisatieonderdelen die verantwoordelijk zijn voor de thema’s binnen het programma.

Weerbare stad, programma ondermijning
Als weerbare stad treedt Amsterdam op tegen ondermijning. We richten ons hier op de aanpak van de gevolgen ervan. Deze zijn ernstig: aantasting van leefbaarheid, onveiligheid, ontwrichting van het financieel-economisch systeem, uitholling van maatschappelijke voorzieningen en verzwakking van de democratische rechtsorde. De handel in drugs is in het ontstaan van ondermijning een van de belangrijkste factoren.

Ondermijning is een maatschappelijk probleem, dat gezamenlijk met een veelheid van partijen programmatisch moet worden aangepakt.

Amsterdam is pionier in de bestuurlijke aanpak van ondermijning en werkt sinds jaren intensief samen op zowel regionaal niveau, in het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) als op stedelijk niveau en in G4-verband. Maar ook werken we samen met bijvoorbeeld kennisinstellingen, het Financieel Expertise Centrum, banken en toezichthouders.
Het Rijk is een belangrijke partner en heeft extra geld vrijgemaakt voor de aanpak van ondermijning in RIEC-verband. Tevens is er een sterke link tussen de aanpak van ondermijning en het Amsterdams programma drugs, een collegeprioriteit waarvoor ook middelen zijn vrijgemaakt. Maar ook de programma’s binnenstad, Stad in Balans, handhaving en reiniging, taxi en het ondernemersprogramma zijn verbonden.

De aanpak van ondermijning in Amsterdam vraagt ook binnen de gemeentelijke organisatie om domein overstijgend denken en doen. Immers, de mensen op wie deze aanpak zich richt, kleuren ook niet binnen de lijnen van vastgestelde thema’s en kaders. De aanpak van ondermijning raakt niet allen het veiligheidsdomein, maar juist ook andere gemeentelijke organisatie onderdelen zoals vastgoed, wonen en economie. Het vraagt om een concern brede aanpak.

Dit voorjaar is het programma ondermijning genaamd ‘de weerbare stad’ vastgesteld. Hiervoor is een programmaplan opgesteld waarin de grote maatschappelijke opgave is beschreven met als doel het vergroten van de weerbaarheid tegen ondermijning in Amsterdam.

Werkzaamheden

  • Opstellen communicatiestrategie voor het gehele programma
  • Vanuit communicatie samenwerkingsverband opzetten en onderhouden met aanverwante thema’s/organisatieonderdelen en programma’s binnen de gemeente (en eventuele externe betrokken partners)
  • Bijdragen bij het opstarten van een opleidingsprogramma
  • Zorgen voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling
  • Strategie opstellen voor het delen van successen (intern & extern)
  • Schrijven en redigeren van teksten, voor intranet/website/publicaties
  • Inhoudelijke voorbereiding perswoordvoering + intensieve samenwerking met woordvoerders

Functie-eisen:

– HBO/WO denk- en werkniveau;

– heeft als communicatieadviseur aantoonbare ervaring bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie;

– als communicatieadviseur ervaring met een politiek-bestuurlijke omgeving;

– beschikt over sterke adviesvaardigheden en hebt overtuigingskracht. Je ziet helder in wat wel en niet behoort tot de taken van communicatie en onderkent hoofd- en bijzaken.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 5 november!

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring