Verandermanager Planproces Jeugdgezondheidszorg

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een verandermanager planproces jeugdgezondheidszorg. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van 1,5 jaar, met optie tot verlenging.

Voor de functionele aansturing van het planbureau, de begeleiding van een verandertraject en het komen tot een herinrichting van het planbureau zoekt Jeugdgezondheidszorg een Verandermanager. De Verandermanager functioneert als verlengstuk van het MT JGZ.

Werkzaamheden
Het planbureau ondersteunt het operationele planproces van de Jeugdgezondheidszorg; het inplannen van medewerkers, spreekuren professionals, uitnodigen van kinderen/ouders op zo’n wijze dat er een goede balans ontstaat tussen klant, medewerkers en proces. Jeugdgezondheidszorg heeft ca 400 medewerkers in dienst en 180.000 kinderen onder zorg. Daarnaast handelt het planbureau het inkomend telefoonverkeer af (callflowproces) voor Jeugdgezondheidszorg en de Ouder-en Kindteams. Er komen jaarlijks ca 175.000 telefoontjes binnen.

De Jeugdgezondheidszorg maakt in Amsterdam onderdeel uit van de Ouder-en Kind teams. In regio Amstelland werkt Jeugdgezondheidszorg samen met de sociale teams jeugd.
Als Jeugdgezondheidszorg staan we naast de ouders en de jongeren om gezond, veilig en kansrijk opgroeien mogelijk te maken. We maken daarbij gebruik van het eigen vermogen vanaf de zwangerschap tot aan de volwassenheid van de jeugdigen.
De doorontwikkeling in het sociaal domein van gemeente Amsterdam en regio Amstelland maakt het nodig dat Jeugdgezondheidszorg zich organisatorisch verder ontwikkelt. Deze ontwikkeling is vastgelegd in de veranderopgave Jeugdgezondheidszorg. De drie veranderlijnen zijn:

 1. Anticiperen en inspelen op behoeften en wensen van kind, ouders en wijk. Meer persoonlijke zorg op maat, meer richten op veerkracht en eigen regie van ouders, jongeren en kinderen;
 2. Versterken van persoonlijk en professioneel leiderschap van alle Jeugdgezondheidszorg-medewerkers. Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Ontwikkelen van bewustzijn eigen vakmanschap én de grenzen ervan. Reflecteren op eigen denken en doen;
 3. Integraliteit in dienstverlening: samenwerken vanuit vertrouwen en vakmanschap in de Ouder- en Kind teams en met netwerkpartners in de wijk/ sociaal domein.

De drie veranderlijnen hebben grote invloed op het plan- en callflowproces van het planbureau.  Parallel hieraan zit het planbureau in een verandertraject. Dit verandertraject kan leiden tot een ander takenpakket en eventueel nieuwe/gewijzigde  functies. Het planbureau bestaat momenteel uit twee teamleiders, planners en medewerkers planbureau (totaal 35 fte).

Wat wordt verwacht van de verandermanager:

 • Functioneel aansturen van het planbureau JGZ;
 • Begeleiden van het verandertraject: waaronder vertaling en implementatie van de veranderopgave Jeugdgezondheidszorg naar het samenspel tussen het planbureau en de uitvoering en het verduidelijken van rollen, taken en verantwoordelijkheden;
 • Vergroten van de  onderlinge samenwerking in het planbureau en versterken van de  samenwerking van het planbureau met het primaire proces (integrale aanpak);
 • Aansturing van de projecten die onderdeel zijn van het lopende verandertraject:
 • selectie en implementatie van planningssoftware (inclusief zelfroostering door professionals);
 • de ingebruikname van een nieuw call flowsysteem;
 • (mede) verkennen van meer regie bij burgers d.m.v. inzetten van een afsprakentool en indien opportuun gereed maken voor implementatie;
 • Voorstel tot herinrichting van het planbureau.

GGD Amsterdam
De GGD Amsterdam is de grootste en oudste geneeskundige en gezondheidsdienst van Nederland en biedt een uitgebreid pakket aan diensten op het gebied van de openbare gezondheidszorg. De GGD werkt met ongeveer 1200 GGD professionals, voor de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer. Bij deze gemeenten wonen in totaal ongeveer 900.000 inwoners.

De GGD Amsterdam bewaakt en bevordert actief de gezondheid van de bevolking in haar werkgebied. Als openbare gezondheidsdienst is er een scherp oog voor wat de samenleving en bestuur van de GGD vraagt: gezondheidsachterstanden verkleinen om participatie en zelfredzaamheid te verbeteren.

De GGD Amsterdam organiseert de ziektepreventie, gezondheidsbevordering en interventies en wil gezondheidswinst boeken om bovenstaand doel te realiseren. De dienstverlening en samenwerking met de partners op dit vlak moeten aan de volgende eisen voldoen:  zelfredzaamheid en aansluiting bij de beleving van individuele burgers, brede oriëntatie op factoren die gezondheid meebepalen, inzet op sociaaleconomische factoren, samenwerken en regisseren, gezondheid inwoners op de voet volgen en signalering, toeleiding en preventie van publieke gezondheid.

De GGD heeft een regionaal werkgebied. Er wordt nauw samengewerkt met alle clusters binnen de (regio) gemeente. Buitengemeentelijk heeft de GGD diverse samenwerkingspartners waaronder GGZ-instellingen, scholen, ketenpartners, politie en justitie.

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ):
De afdeling Jeugdgezondheidszorg bestaat uit ca. 400 enthousiaste medewerkers in diverse disciplines zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten en (dokters)assistenten en heeft als doel: het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen en jongeren.

Per 2015 is de Jeugdgezondheidsorganisatie als gevolg van de transitie Jeugd gewijzigd. Binnen Amsterdam maakt de Jeugdgezondheidszorg deel uit van de Ouder- en Kindteams Amsterdam.  In de regio Amstelland zijn er diverse locaties voor Jeugdgezondheidszorg, deze zijn gelieerd aan de Sociale Teams van de diverse gemeenten in Amstelland.
Elke locatie voor JGZ  in Amsterdam en Amstelland is een laagdrempelig en outreachend centrum rond opvoeden, opgroeien en preventieve gezondheidszorg voor alle ouders en kinderen.
De uitvoerende taken vinden plaats vanuit 35 over de gehele stad (inclusief regio)werkgebied verspreide locaties. Standplek voor deze functie is op het hoofdkantoor GGD Amsterdam.

Wat wordt er gevraagd?

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding aangevuld met opleiding op gebied van verandermanagement;
 • minimaal 5 jaar ervaring met aansturing van bedrijfsvoering processen in een complexe omgeving;
 • ruime ervaring met het begeleiden van veranderprocessen in een complexe omgeving (minimaal 3 complexe veranderprocessen begeleid in de afgelopen 7jaar);
 • leidinggevende ervaring met teams > 30 medewerkers.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 4 februari 2020.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring