Vergunningverlener APV & BW

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een vergunningverlener APV & BW. Het betreft een opdracht voor 27 tot 36 uur per week, voor de duur van 6 maanden. De opdracht kan na einddatum 2 maal met 6 maanden verlengd worden.

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen’ staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega’s over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.’’.

De reorganisatie van de afdeling VVH is afgerond. De nieuwe afdeling bestaat uit twee teams: Openbare Orde en Veiligheid (OOV)  en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH). Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juristen en Beleid. De onderhavige functie valt onder het cluster Vergunningen.

Opdracht
Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

 • Beoordelen van complexe en zeer complexe aanvragen, waarbij het hoofdzakelijk gaat om Apv (evenementen) en Bijzondere Wetten (DHW, Zondagswet, Wet op de Kansspelen);
 • Voeren van Bibob gesprekken;
 • Zelfstandig kunnen uitvoeren en afhandelen van Bibob toetsen;
 • Opstellen van een vergunning of een ontheffing;
 • Gemotiveerd afwijzen van een verzoek en het verzorgen van de volledige administratieve afhandeling;
 • Het behandelen van informatieverzoeken van inwoners over de inhoud van het vakgebied;
 • Bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van werkwijzen en producten van het team op het gebied van Apv en Bijzondere Wetten;
 • Opstellen dan wel input leveren voor beleid binnen de genoemde taakvelden;
 • Signaleren van (mogelijk) politiek gevoelige zaken.

Verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de onder punt 1 genoemde aanvragen om vergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:

 • Fungeren als casemanager voor aanvragers van vergunningen;
 • Het regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening;
 • Beoordelen of aanvragen volledig zijn en onder welke voorwaarden de vergunningen of ontheffingen verleend kunnen worden;
 • Het organiseren en begeleiden van overleggen met aanvragers en de adviserende diensten.

Wat wordt er gevraagd?

 • Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4.

Gunningscriteria

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Medior / Senior APV Vergunningverlener in de afgelopen 7 jaar (30 punten).
 • Aantoonbare kennis op het gebied van de DHW en de Wet Bibob blijkend uit aantoonbare werkervaring op dit werkgebied of een afgeronde opleiding / cursus (20 punten).
 • Aantoonbare werkervaring in de ketensamenwerking binnen het taakveld evenementen (samenwerking met organisatoren, diensten, andere afdelingen binnen de gemeente) (25 punten).
 • Aantoonbare werkervaring met beleidsmatige aspecten binnen het werkgebied Apv & BW in de afgelopen 7 jaar (15 punten).

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan voor vrijdag 7 mei jl. Bij vragen kan je contact opnemen met Donna Nijboer of Yvonne Loocks, telefonisch bereikbaar via 075-6151045.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring