Vergunningverlener Wabo/Milieu (junior/senior)

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de Omgevingsdienst Regio Nijmegen zijn wij op zoek naar een vergunningverlener Wabo/junior milieu of senior. Het betreft een functie voor maximaal 36 uur per week, voor de duur tot eind 2020 (startdatum medio juli 2020), er is een optie tot verlenging.

Opdracht omschrijving

De ODRN heeft opdracht van provincie Gelderland en gemeente Nijmegen om vergunningen te actualiseren. Het betreft zowel een actualisatietoets als het daadwerkelijk actualiseren, als het betrekking heeft op energievoorschriften.

Opdracht

De werkzaamheden zijn drieledig:

  1. Actualisatietoets van ca. 50 “provinciale” vergunningen (actualisatie zelf maakt geen deel uit van de opdracht)
  2. Beoordeling en zonodig actualisatie van 50 “provinciale” vergunningen m.b.t. energievoorschriften
  3. Beoordeling en zonodig actualisatie van 15 vergunningen m.b.t. energievoorschriften voor inrichtingen waar gemeente Nijmegen bevoegd gezag is

Verantwoordelijkheden

Actualisatietoets uitvoeren

Voor ca. 50-60 vergunningen moet voor een aantal aspecten bepaald worden of de vergunning nog actueel is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de systemen bij de ODRN en de kennis van medewerkers van de ODRN/ODRA. Eindproduct is een lijst met te actualiseren vergunningen per aspect. Het betreffen ca. 50-60 vergunningen. ODRN geeft aan welke vergunningen getoetst moeten worden.

Energie in de omgevingsvergunning

De projectuitvoerder voert de volgende werkzaamheden uit:

·        De vergunningen van 50 provinciale bedrijven en 15 gemeentelijke bedrijven moeten voor energie op actualiteit worden beoordeeld.

·        Tijdens de beoordeling op actualiteit, moeten bedrijf-specifieke gegevens worden geverifieerd en geïnventariseerd.  Bijv. of een bedrijf een klein-, middel- of grootverbruiker is, deelneemt aan MJA/MEE of EED-plichtig is. Deze gegevens zijn relevant om het energieregime te bepalen.

·        Ook moet beoordeeld en geregistreerd worden of het bedrijf vervoersrelevant is.

·        Op basis van de beoordeling op actualiteit en energierelevantie, moet een vergunning worden geactualiseerd. Projectuitvoerder bekijkt voor het starten van een ambtshalve wijziging of al sprake is van een lopende vergunningprocedure en meld dit bij opdrachtgever.

·        Bij het actualiseren van een vergunning voor energie, dient te worden uitgegaan van een standaard aangereikt door opdrachtgever.

·        Het bedrijf ontvangt een voornemen van het ontwerpbesluit en krijgt de mogelijk om op het voornemen te reageren.

·        De projectuitvoerder doet zowel de interne als externe coördinatie van de actualisatieprocedures.

·        De projectuitvoerder stelt de publicatiebestanden op, te weten: ontwerpbesluit en besluit, verzendbrief en openbare kennisgeving

·        Projectuitvoerder behandelt eventuele zienswijzen.

Algemeen:

·        Projectuitvoerders worden ondersteund door de inhoudelijk projectleider, jurist en procesondersteuning van de ODRN.

·        Projectuitvoerders voeren administratie en rapporteert over voortgang

·        Projectuitvoerders verantwoorden de benodigde uren in tijdschrijfsysteem ODRN

Afbakening

·        De beoordeling van de voor te schrijven onderzoeks-rapporten, energiebesparingsplannen en op basis daarvan getroffen maatregelen, valt buiten deze opdracht.

·        Uitvoerging vindt plaats in samenwerking met een junior vergunningverlener van de ODRN, waarbij afspraken over de taakverdeling worden gedaan;

·        Wij schatten op dit moment in dat het uitvoeren van een bedrijfsbezoek, bij uitzondering nodig is. Het uitvoeren van een bedrijfsbezoek valt buiten deze opdracht. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan worden hierover aanvullende afspraken gemaakt.

·        Behandelen van eventueel beroep valt buiten deze opdracht

De werkzaamheden kunnen deels uitgevoerd worden door een junior vergunningverlener, ondersteund door een senior. De kandidaten zijn zo spoedig mogelijk inzetbaar tot het einde van het jaar. Ureninzet is naar inzicht van de projectuitvoerder maar is maximaal 36 uur per week.  Aangeven welke verdeling aan inzet tussen junior en senior aangeboden wordt.

Wat wordt er gevraagd?

  • Minimaal 1 jaar relevante werkervaring (junior);
  • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring (senior);
  • Je hebt HBO werk- en denkniveau;
  • Je hebt kennis van, Wabo, Activiteitenbesluit, WRS, Xential, MyCorsa.

Voldoe je aan het profiel? Reageer dan vóór donderdag 2 juli a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring