VKAM functionaris

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de Koninklijke Marine zijn wij op zoek naar een VKAM functionaris.

“De Afdeling Maritieme Techniek (AMT) is één van de vijf afdelingen van de Directie Materiële Instandhouding (DMI). De doelstelling van de AMT is het leveren van Life Cycle Support voor toepassingen en (deel)systemen waar AMT verantwoordelijk voor is om de materiële gereedheid van wapensystemen te optimaliseren. Onder AMT vallen vijf Techniekgroepen met elk hun specifieke werkzaamheden. Ter ondersteuning en adviseren op het gebied van VKAM beschikt AMT over een Sr. VKAM functionaris met daaronder een aantal VKAM functionarissen. Deze VKAM functionarissen zijn toegewezen aan een Techniekgroep, maar kunnen ook werkzaamheden verrichten voor een andere Techniekgroep.”

Functieomschrijving:
1. Draagt bij het voorbereiden van het Veiligheid-, Kwaliteits-, Arbo- en Milieubeleid, door:
– het ondersteunen van de Sr. Mw. V&M met het, uitwerken en formuleren van het VKAM-beleid van de afdelingen MI, MT of ML o.a. voortkomend ut het VMMS;
– het interpreteren of opstellen van VKAM-rapporteringen en verwerken van de resultaten daarvan in deeladviezen;
– het stimuleren van het VKAM-bewustzijn binnen de afdelingen MI, MT of ML door het geven van adviezen en ondersteunen in voorlichting.

2. Draagt bij het opzetten en in stand houden van een VKAM zorgsysteem voor de afdelingen MI, MT of ML, door:
– het ondersteunen bij het opzetten en in stand houden van een doelmatig, overzichtelijk en efficiënt VKAM-systeem;
– het doen van voorstellen t.a.v. de noodzaak tot regelingen, procedures en voorschriften voor de implementatie van het VKAM beleid;
– het doen van voorstellen en beoordelen van voorstellen van anderen tot verbetering van regelingen, procedures en voorschriften ten einde de hoeveelheid daarvan tot een minimum te beperken;
– het adviseren van de groepshoofden en medewerkers inzake de toepassing en de interpretatie van regelingen, procedures en voorschriften;
– bij te dragen in het opstellen van diverse VKAM controle en jaarplannen.

3. Het ondersteunen van de VKAM processen, door:
– het bijdragen aan de inventarisatie van de binnen de groep bestaande processen en waar nodig aanpassen of herschrijven (en deze processen onderhouden op actualiteit);
– het uitdragen aan welke (externe) normen en standaarden de processen moeten voldoen;
– het toetsen van aangeleverde V&G plannen en TRA’s van derden die werkzaamheden uitvoeren voor DMI en het zo nodig verwerken van de resultaten tot voorstellen ter verbetering en projectleiding hierover te adviseren;
– het werk stilleggen bij onveilige situaties of op basis van overtreding van Arbo- en milieu wetgeving;
– het aangeven welke regelingen, procedures en voorschriften moeten worden opgesteld ten einde de kwaliteit van de processen te waarborgen.

4. Verrichten van activiteiten voor het VKAM zorgsysteem, door:
– het opstellen van de diverse VKAM plannen en controles ten behoeve van projecten (onderhoud, modificatie en nieuwbouw);
– het opstellen van randvoorwaarden, ten behoeve van projecten, waarin de kwaliteitsborging is vastgelegd;
– het verrichten van procesverificaties en audits welke in de VKAM-plannen zijn aangegeven;
– het naar aanleiding van consequentiesnota’s van wijzigingen in wet en regelgeving beoordelen en het ten gevolge hiervan adviseren van het lijnmanagement;
– het bijdragen aan implementatie van taak en doelstellingen DMI;
– het verrichten van onderzoek naar aanleiding van VKAM afwijkingen.

Kennis, ervaring en opleiding

· je beschikt minimaal over een diploma MBO niveau 4 en een opleiding middelbare veiligheidskundige (MVK);

· je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met de VKAM ( Veiligheid, kwaliteit, Arbo en Milieu beleid).

Aantoonbare werkervaring met VKAM bestaat uit:
– Draagt bij het voorbereiden, opzetten en instandhouden van het Veiligheid-, Kwaliteits-, Arbo- en Milieubeleid;
– Het bijdragen aan de inventarisatie van de binnen de groep bestaande processen en waar nodig aanpassen of herschrijven;
– Het opstellen van de diverse VKAM plannen en controles ten behoeve van projecten (onderhoud, modificatie en nieuwbouw).

Functie-eisen:

· je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring en kennis van vigerend beleid en wet -en regelgeving op het gebied van VKAM;

· je beschikt over een aantoonbaar interne auditor certificaat;

· je beschikt over een HBO werk- en denkniveau met aanvullende veiligheidskundige en milieu opleidingen (is een pré);

· je hebt meer aantoonbare werkervaring dan de gestelde eis (is een pré);

· je beschikt naast de eis “certificaat interne auditor” over certificaten op kwaliteitsgebied (ISO9001) of veiligheidsgebied )(OIDHAS18001) of milieugebied (ISO14001/45001) (is een pré);

· je hebt aantoonbare ervaring met het gestructureerd en helder formuleren van rapportages (is een pré).

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 27 januari!

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring